آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

اطلاعيه برگزاري كلاس آموزشي آشنايي با سامانه آموزشهاي الكترونيكي (ويژه دانشجويان مجازي)

به استحضار مي رساند كلاس آموزش استفاده از سامانه آموزشهاي الكترونيكي (ويژه دانشجويان مجازي) روز چهارشنبه 1/7/1394 ساعت 16-14 در محل دانشكده محيط زيست برگزار خواهد شد