آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

اطلاعيه در خصوص دانشجوياني كه موفق به شركت در پايش سلامت دانشجويان نشده اند

بدينوسيله به اطلاع مي رساند دانشجويان ورودي سال تحصيلي 94-93كه براساس تاريخ اعلام شده از تاريخ 29/6/93 لغايت 3/7/93 موفق به شركت در پايش سلامت دانشجويان نشده اند،  مي توانند درآخرين هفته پايش سلامت از تاريخ 5/7/93  لغايت 9/7/93 (روزهاي زوج خانم ها و روزهاي فرد آقايان) از ساعت 8 الي12و يا 13 الی 15 (پنجشنبه 8 الی 11) به محل باشگاه دانشجويان خيابان 16 آذر مراجعه نموده و با انجام مراحل پايش كارنامه سلامت خود را دريافت نمايند.

لازم به ذكر است شركت در پايش سلامت اجباري بوده و دانشجوياني كه در پايش شركت ننموده اند از ثبت نام آنها در ترم دوم ممانعت بعمل خواهد آمد.