نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعيه روابط بين الملل دانشكده محيط زيست-جديد: WSEN 2015- شبكه جهاني دانشجويي محيط زيست.

به اطلاع ميرساند شبكه جهاني دانشجويي محيط زيست- WORLD STUDENTS ENVIRONMENTAL NETWORK- دونفر دانشجوي فعال محيط زيستي ازدانشگاه تهران -با تجربه و كارهاي شاخص در زمينه پايداري را از طريق گزينش سوابق پژوهشي علمي و تجارب در زمينه توسعه پايدار را به شركت در اجلاس 2015 خود در استراليا دعوت ميكند.

شرايط و فرايند انتخاب:

1-داشتن مدرك زبان انگليسي پيشرفته

2-تجربع عملي و فعاليت مستند در پژوهش و آموزش  توسعه پايدار و پايداري محيط زيست. مقاله- كارعملي- NGO-و...

3- توانايي علمي بالا-

4-رزومه به زبان انگليسي.

5-معرف و نماينده شايسته  و فعالي براي دانشگاه تهران در اجلاس باشد.

6- تقاضاهاي كليه متقاضيان در دانشكده توسط شوراي ويژه بررسي و براساس معيارهاي يادشده اولويت بندي ميشود و چهارنفر اول براي انتخاب نهايي به WSEN 2015 ارسال ميگردد.

7-نتايج نهايي توسط اجلاس به اطلاع دانشجويان برگزيده از طريق ايميل اعلام خواهد شد. 

8- دانشگاه تهران هيچگونه هزينه اي درخصوص سفر به محل اجلاس WSEN 2015 را تقبل نميكند و دانشجويان انتخاب شده بايستي خود راسا نسبت به تامين هزينه هاي سفرشان اقدام نمايد.

9- لازم به يادآووريست كه هزينه يك هفته اقامت دو دانشجوي انتخاب شده در استراليا به عهده WSEN ميباشد اما هزينه بليط رفت و برگشت ازتهران به استراليا و بالعكس با دانشجوي متقاضي ميباشد.

واجدين شرايط با مطالعه اطلاعيه ها در فايل پيوست فرمهاي ضميمه را تكميل و با پرينت به همراه مدارك و مستندات به دفتر مشاور بين الملل دانشكده اتاق 316 تا تاريخ 24 اسفند تحويل دهند.

ضمنا فايل تمامي فرم ها بصورت pdf به ايميل masnavim@ut.ac.ir  تا تاريخ ياد شده ارسال گردد.

مشاور اموربين الملل دانشكده محيط زيست.

 فرم تقاضا از وبسايت زير قابل دريافت است: وبسايت اجلاس شبمه جهاني دانشجويي  محيط زيست:

https://docs.google.com/forms/d/1PYxZnf_A1z6M9-2mNlEPhzufkp5DQXDfFiLrlOEIBy8/viewform?c=0&w=1