آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

اطلاعيه عدم امكان تغيير كد رشته (تغيير رشته) در مورد پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد

1393/6/24

قابل توجه پذيرفته شدگان – دانشجويان كارشناسي ارشد( ورودي سال 1393 ):

بر اساس مقررات هرگونه درخواست تغييركد رشته محل در دانشگاه تهران امكان پذيرنمي باشد . ثبت نام و ادامه تحصيل پذيرفته شدگان عزيز صرفاً در كدرشته محل قبولي ( بر اساس اعلام در سامانه سازمان سنجش آموزش كشور ) انجام مي گردد.

                                                                                                                        معاونت آموزشي دانشگاه تهران

                                                                                                                                      اداره كل خدمات آموزشي