آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

اطلاعیه استفاده از فرصت مطالعاتی در کشور مکزیک

‌به اطلاع كليه دانشجويان واجد شرايط استفاده ازفرصت مطالعاتي مي‌رساند چنانچه متقاضي گذراندن فرصت مطالعاتي در كشور مكزيك مي‌باشند، درخواست و مدارك خود را حداكثر تا تاريخ  1395/5/16به اداره آموزش ارائه دهند.