آرشیو اخبار آموزش آرشیو اخبار آموزش

اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

اطلاعیه برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با سامانه آموزشهای الکترونیکی (ویژه دانشجویان مجازی)

به استحضار می رساند کلاس آموزش استفاده از سامانه آموزشهای الکترونیکی (ویژه دانشجویان مجازی) روز چهارشنبه 1/7/1394 ساعت 16-14 در محل دانشکده محیط زیست برگزار خواهد شد