نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاي هيات علمي-گروه طراحي

 

 

 


دكتر هما ايراني بهبهاني

مرتبه علمي: استاد

رشته تحصيلي: معماري، طراحي محيط

تخصص: معماري، طراحي محيط و منظر

تلفن: 3192-6111

پست الكترونيكي: hirani@ut.ac.ir


دكتر محمد رضا مثنوي

مرتبه علمي: استاد

رشته تحصيلي: کارشناسي ارشد M.Sc, 1369, معماري, دانشگاه تهران

دکتري, 1378, معماري با گرايش توسعه پايدار شهري, دانشگاه گلاسکو انگلستان

تخصص: معماری، طراحی شهری، طراحی محیط، معماری منظر با رویکرد اکولوژیک و پایداری

تلفن داخلی: 3178-6111

پست الكترونيكي: masnavim@ut.ac.ir

 


دکتر امیر هوشنگ احسانی

مرتبه علمي: دانشیار

رشته تحصيلي: عمران و معماری، سیستم های اطلاعات محیط زیست، انستيتو تكنولوژي رويال (KTH)، استكهلم، سوئد، 2008

تخصص: پردازش داده های ماهواره ای (RS GIS)،  ، اکوتوریسم ، آماده سازی داده ها جهت طراحی-شناسايي  و مستند سازی ساختار و مناظر طبیعی- فرهنگی  با داد ه های ماهواره ای

تلفن داخلی: 3154-6111

پست الکترونیک: ehsani@ut.ac.ir

 


دکتر حسن دارابي

 

مرتبه علمي: استاديار

رشته تحصيلي: جغرافیا برنامه ریزی روستایی

تخصص: مطالعات روستایی، گردشگری روستایی، طراحی محیط و منظر روستایی، تغییرات اقلیم

تلفن داخلی: 3174-6111

پست الکترونیک:  darabih@ut.ac.ir

 

 

 

دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني

مرتبه علمي: استاديار

رشته تحصيلي: طراحی محیط زیست، برنامه ریزی محیط زیست، طراحی شهری

تخصص: طراحی محیط و منظر فرهنگی ، طبیعی و شهری

تلفن داخلی: 3585-6111

پست الکترونیک: fsamani@ut.ac.ir

 

دكتر مرجان مشکور عضو وابسته گروه مهندسی طراحی محیط

پژوهشگر مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه(CNRS)

رشته تحصيلي: زیست ‌باستان‌شناسی

دكتري: سوربن، پاریس،(2001)

تخصص:باستان جانورشناس

آدرس الكترونيكي: mashkour@mnhn.fr

marjanmashkour1@gmail.com