نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی-گروه طراحی

 

 

 

مدیر گروه:

 

دکتر امیر هوشنگ احسانی

مرتبه علمی: دانشیار

 

 

تلفن داخلی: 31154-6111

تلفن مستقیم   66403406 -021

پست الکترونیک: ehsani@ut.ac.ir