نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخار

1- ترفيع علمي دانشگاه تهران

2- ارتقا جايگاه انتشارات دانشگاه تهران (در حوزه محيط زيست)

3- دريافت و حمايت هاي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از نشريه

4- تقدير از اعضا هيئت علمي در جشنواره بين الملل بابت چاپ در نشريه

5- در بين دانشكده ها و پرديس ها دانشگاه تهران دانشكده محيط زيست داراي رتبه 6 مي باشد

6- بالاترين امتياز در كميته ارزشيابي معاونت پژوهشي (100 امتياز)

7- تنها نشريه دانشگاه تهران كه داراي امتياز ISI با فاكتور اثر 1.82 است