نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشهاي آزاد-امكانات

  • برخورداري از پشتوانه علمي حدود 50 نفر از اعضاء هيات علمي دانشکده و همچنین حدود 2000 اعضاء هيات علمي دانشگاه تهران
  • امكان برگزاري دوره‌هاي آموزشي به صورت مشترك با دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي خارج از كشور
  • برخورداري از چندین سايت كامپيوتر مجهز آموزشي
  • برخورداري از کلاس های آموزشی مجازی جهت توليد منابع آموزشي ديداري و شنيداري
  • امكان توليد محتواي الكترونيك و ارايه از طريق اينترنت