آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

انتصاب آقای دکتر اردستانی به سمت سرپرست دانشکده محیط زیست

طی حکمی از سوی آقای دکتر نیلی، آقای دکتر مجتبی اردستانی به سمت سرپرست دانشکده محیط زیست منصوب گردیدند.