آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

انتصاب جناب آقاي دكتر غلامرضا نبي بيدهندي به سمت مديريت گروه مهندسي عمران-محيط زيست

انتصاب جناب آقاي دكتر غلامرضا نبي بيدهندي به سمت مديريت گروه مهندسي عمران-محيط زيست

1393/3/24

دكترغلامرضا نبي بيدهندي با پیشنهاد رئیس محترم دانشكده محیط زیست و با توجه به اظهار تمايل اعضاي هيات علمي گروه، از جانب رياست دانشگاه به سمت مديريت گروه مهندسي عمران- محيط زيست انتخاب شد.