آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

انتصاب جناب آقای دکتر محمود نیلی احمد آبادی به سمت سرپرستي دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر محمود نیلی احمد آبادی سرپرست دانشگاه تهران شد

1393/3/19

طی حکمی از سوی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی سرپرست دانشگاه تهران شد.