آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

انتصاب جناب آقای دکتر محمود نیلی احمد آبادی به سمت سرپرستی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر محمود نیلی احمد آبادی سرپرست دانشگاه تهران شد

1393/3/19

طی حکمی از سوی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی سرپرست دانشگاه تهران شد.