آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

انتصاب دكتر جواد اميري عضو محترم هیات علمی به عنوان مسئول كتابخانه دانشكده

انتصاب دكتر جواد اميري عضو محترم هیات علمی به عنوان مسئول كتابخانه دانشكده محیط زیست

1393/6/16

با حکم جناب آقای دکتر کرباسی ریاست محترم دانشکده محیط زیست جناب اقای دکتر جواد امیری  به عنوان مسئول کتابخانه منصوب گردیدند.

همچنین ایشان از زحمات و تلاشهاي ارزنده سركار خانم دكتر امین زاده  که قبلا این مسئولیت را بر عهده داشتند تشکر و قدردانی نمودند.