آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

انتصاب دکتر مجید بغدادی به ریاست آزمایشگاه نانو دانشکده محیط زیست

جناب آقای دکتر مجید بغدادی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده به ریاست آزمایشگاه نانو منصوب گردیدند.