آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

انتصاب مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشکده محیط زیست

انتصاب مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشکده محیط زیست

1393/2/9

دکتر امیر هوشنگ احسانی عضو هیات علمی دانشکده با نظرشورای گروه و پیشنهاد ریاست دانشکده، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت مدیریت گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشکده محیط زیست منصوب گردیدند.