آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

انعقاد تفاهم نامه همكاري هاي مشترك علمي ، پژوهشي و آموزشي في مابين دانشگاه و مركز تحقيقات راهبردي دفاعي

تفاهم نامه همكاري هاي مشترك علمي، پژوهشي و آموزشي في مابين دانشگاه و مركز تحقيقات راهبردي دفاعي منعقد گرديده است.

براي مشاهده تفاهم نامه كليك نماييد.