آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

اولين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي انرژي خورشيدي در روزهاي 30-29 ارديبهشت برگزار گرديد

اولين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي انرژي خورشيدي در روزهاي 30-29 ارديبهشت برگزار گرديد

1392/2/31

اين كنفرانس دو روزه با حضور پژوهشگران دانشگاهيان و صنعتگران و با ارائه 213 مقاله علمي برگزار شد. در سالن همجوار اين كنفرانس نيز نمايشگاهي با حضور چندين شركت صنعتي مرتبط با انرژي خورشيدي بر پا شده بود.