آرشیو اخبار آموزش آرشیو اخبار آموزش

اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی نیمسال تحصیلی دوم 94-93

به استحضار می رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی در نیمسال تحصیلی دوم 94-93 از روز یکشنبه مورخ 94/2/2 لغایت روز چهارشنبه مورخ 94/2/30 می باشد. لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی ، امکان انتخاب واحد و همچنین رویت نمرات برای دانشجویان وجود نخواهد داشت .