نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش فناوري اطلاعات-معرفي

مرکز IT دانشكده محيط زيست همزمان با تاسيس دانشكده در سال 1373 فعاليت خود را با 5 سيستم كامپيوتري آغاز كرد. هم اكنون اين مركز با تحت پوشش قرار دادن تجهیزات و خدمات کامپیوتری بخشهای مختلف اداری، آموزشی و پژوهشی، مسئولیت نگهداری و پشتیبانی از كليه سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري و شبكه دانشکده را بر عهده دارد.

خدمات و فعالیتهای این مركز در دو بخش زیر قابل تفکیک است:

- آموزشی و پژوهشی

- مدیریت، نگهداری و پشتیبانیفعاليتهاي بخش پژوهشی و آموزشی

دانشكده داراي دو سايت مجزا براي استفاده دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد و يك سايت براي استفاده از نرم افزار GIS و برنامه هاي كاربردي مربوط به آن و همچنين برگزاري كارگاههاي آموزشي مي باشد.

اين سايتها  امكان استفاده از اينترنت، جستجوي پيشرفته (دسترسي به پايگاههاي منابع علمي براي جستجوي پيشرفته با دسترسي رايگان) همچنين پايگاه جامع دانلود نرم افزار، استفاده از نرم افزارهاي عمومي و تخصصي و همچنين خدمات پرینت و اسكن را در اختیار کلیه دانشجویان قرار می دهد.

سايت GIS امكان استفاده از نرم افزارهاي تخصصي مورد نياز دانشجويان با گرايشهاي مختلف را فراهم آورده و همچنين كلاسهاي آموزشي در اين سايت با استفاده از نرم افزارهاي مديريت كلاس برگزار مي گردد. تهیه و نصب و به روز رساني نرم افزارهای عمومی و تخصصی همچنين نگهداری، به روز رساني و تعمير  تجهيزات سخت افزاری و پشتياني و مديريت شبكه (به صورت نرم افزاري و سخت افزاري) در اين سايتها بر عهده مركز IT است.

تسهيل فرايند ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه و استفاده از سامانه هاي الكترونيكي دانشگاه تهران (مانند آموزش، كتابخانه، رايانامه و...) براي دانشجويان از ديگر فعاليتهاي اين بخش است.

 

 مدیریت ، نگهداری و پشتیبانی

  • نرم افزار

پشتيباني و به روز رساني نرم افزارهاي كاربردي و تخصصي مورد استفاده بر روي كليه سيستم هاي موجود در شبكه داخلي دانشكده و پاسخگويي به مشكلات همكاران و اعضاي هيات علمي براي استفاده از آنها

پشتيباني از سيستم اتوماسيون اداري بر روي كليه سيستم هاي دانشكده

پشتيباني از سامانه هاي مختلف دانشگاه تهران در راستاي سياستهاي مركز فناوري اطلاعات و فضاي مجازي دانشگاه و انجام پيگيري هاي لازم شامل:

استفاده از نرم افزارهاي كاربردي

سامانه الكترونيكي دبيرخانه و گردش مكاتبات

سامانه جامع آموزش هاي مجازي

سامانه هاي مربوط به مديريت مالي و حسابداري

پست الكترونيكي

سيستم جامع آموزش و گلستان

سامانه آموزش فراگير كاركنان

 

 

  • سخت افزار

نگهداري و پشتيباني سخت افزاري كليه سيستم هاي دانشكده

بررسي و تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و اقدام به تعمير آنها و در صورت نياز ارسال براي استفاده از خدمات گارانتي

نيازسنجي و تهیه مشخصات فنی تجهيزات رايانه اي مناسب براي واحدها و نظارت و مشاوره بر روند خريد آنها

نصب و راه اندازي سيستم ها و قطعات سخت افزاري جديد

 

  • شبكه

ايجاد و برقراری، حفظ، و بهينه سازي ارتباط شبکه دانشکده با شبکه داخلي دانشگاه و اينترنت

نگهداري از كليه تجهيزات سخت افزاري شبكه

فراهم آوردن امكان به اشتراك گذاري منابع سيستم

نگهداري و مستند سازي اطلاعات مربوط به شبكه دانشكده محيط زيست

نگهداري و مديريت تخصيص منابع شبكه به سيستم ها

 

  • مدیریت وب سایت دانشکده و مستندسازي اطلاعات از ديگر فعاليتهاي بخش IT است.