نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه كارگاههاي آموزشي آشنايي با پايگاه هاي اطلاعات علمي كتابخانه مركزي، مركز اسناد و تأمين منابع علمي

برنامه كارگاههاي آموزشي آشنايي با پايگاه هاي اطلاعات علمي كتابخانه مركزي، مركز اسناد و تأمين منابع علمي

      

    

دوشنبه

08/10/93

دوشنبه

15/10/93

 يكشنبه

21/10/93

يكشنبه

28/10/93

ساعت

11 الي 13

 

آشنايي با پايگاه taylor & francesr,   و نحوه جستجو در آن

 

 

(آشنايي با پايگاه Proquest و نحوه جستجو در آن)

 

 

ساعت

12 الي 13

 آشنايي با پايگاه wiley, و نحوه جستجو در آن)

 

 

 

آشنايي با پايگاه Springer  و نحوه جستجو در آن) 

 

 توضيحات:                                            

به تمام شركت كنندگان گواهي شركت در گارگاه تقديم ميگردد.

شركت در اين كلاس ها محدوديتي براي دانشجويان آزاد ندارد.

محل برگزاري كلاس ها در كتابخانه مركزي مي باشد.

جهت ثبت نام:  با شماره تلفن 61113224 خانم ساجدي