آرشيو آرشيو

اخبار گروه طراحي اخبار گروه طراحي

برگزاري اولين كنفرانس مهندسي طراحي محيط زيست (19-20 آبان 95)

گروه مهندسي طراحي محيط زيست در نظر دارد "اولين كنفرانس ملي مهندسي طراحي محيط زيست را در تاريخ 19 و 20 آبان ماه سال 95 در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار نمايد.
بدينوسيله از تمام متخصصين،اساتيد، دانشجويان و محققين دعوت مي گردد تا با ارسال مقالات ارزشمند خود ما را در هرچه بهتر برگزار شدن اين كنفرانس ياري نمايند. جهت اطلاعات بيشتر به وبسايت كنفرانس به نشاني:
https://cede.ut.ac.ir مراجعه نماييد.