آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

برگزاري دوره دكترای مهندسی سیستم های انرژی - گرایش انرژی و محیط زیست

برگزاري دوره دكترای مهندسی سیستم های انرژی - گرایش انرژی و محیط زیست

1393/2/7

دوره دكترای مهندسی سیستم های انرژی - گرایش انرژی و محیط زیست از مهرماه سال جاری در دانشكده محیط زیست برگزار میشود.

با توجه به برگزاری 3 دوره كارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های انرژی -گرایش انرژی محیط زیست، وزارت علوم با برگزاری دوره دكترای این رشته موافقت نمود. لازم به ذكر است ظرفیت رشته مذكور به شرح ذیل می باشد.

1- دانشكده محیط زیست دانشگاه تهران: 3 نفر

2- دانشگاه صنعتی شریف 2 :نفر

3- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی: 1 نفر