آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

برگزاري كلاس آموزشی پایگاه های اطلاعاتی دانشیار و Ebsco

به اطلاع می رساند كتابخانه دانشكده محیط زیست در نظر دارد كلاس آموزشی پایگاه های اطلاعاتی دانشیار و Ebsco را در روز دوشنبه مورخ 19/8/93 ساعت13 الی 15 در سالن كنفرانس ساختمان شماره 1 برگزار نماید، از علاقمندان به شركت در این كارگاه دعوت به عمل می آید. خواهشمند است در صورت تمایل به شركت در كارگاه مذكور، برای ثبت نام به كتابخانه مراجعه نمایید.