آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

برگزاري هم انديشي يك روزه با موضوع "مديريت منابع آب در ايران از جنبه هاي اقتصادي اكولوژيكي و اجتماعي"

به استحضار مي رساند پژوهشكده علوم محيطي با همكاري دانشكده آب و محيط زيست دانشگاه شهيد بهشتي در تاريخ دوم خرداد ماه  هم انديشي يك روزه اي با موضوع "مديريت منابع آب در ايران از جنبه هاي اقتصادي اكولوژيكي و اجتماعي" برگزار مي نمايد.

خواهشمند است در صورت تمايل حضور خود را حداكثر تا تاريخ چهارشنبه 94/2/30 به شماره تلفن 22431971 اعلام فرماييد.

  • مكان: حكيميه بلوار وفادار شرقي پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور آمفي تاتر پرديس
  • زمان: دوشنبه دوم خرداد ماه از ساعت 8 الي 18
  • لازم به ذكر است هم انديشي به زبان انگليسي برگزار مي گردد.

 

براي اطلاع از برنامه هم انديشي و كروكي محل برگزاري  كليك نماييد.