آرشيو اخبار پژوهشي آرشيو اخبار پژوهشي

خبر خبر

برگزاری هفدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

در خصوص برگزاري هفدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (۲۴ لغايت ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۵)، موارد ذيل به استحضار مي‌رسد:

  1. اعضاي محترم هيأت علمي محققين و پژوهشگران گرامي و دانشجويان عزيز مي‌توانند جهت دريافت اخبار و اطلاعات بيشتر در خصوص هفدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري وزارت عتف به وب سايت http://techtrade-msrt.ir مراجعه نمايند.
  2. براساس تصميم ستاد ملي پژوهش و فناوري درنظر است، سطح آمادگي فناوري (Technology Readiness Level) دستاوردها و پروژه‌ها به عنوان مبناي اصلي انتخاب و ارائه در نمايشگاه مد نظر قرار گرفته ‌شود.
  3. اعضاي محترم هيأت علمي، محققين و پژوهشگران گرامي و دانشجويان عزيز مي‌توانند جهت ثبت دستاوردهاي پژوهش و فناوري خود تا۱۳۹۵/۰۸/۱۵ به وب سايت سامانه ارزيابي فناوري ايران (سافا) http://irantechhub.ir مراجعه نمايند.

 

دستورالعمل استفاده از سامانه ارزيابي فناوري)سافا(

به آدرس http://irantechhub.ir، جهت ثبت نام و شركت در

هفدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

چهارشنبه 95/9/24 لغايت شنبه 95/9/27

محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين المللي تهران