آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

تحويل سند تعهد محضري-قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 93

خواهشمند است كليه دانشجویانی که متقاضی دریافت وام هستند یا وام دریافت نموده اند، هر چه سریعتر اصل سند تعهد محضری خود را به امور دانشجویی تحویل دهند.