آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

ترجمه و چاپ کتاب "علوم زمین با MATLAB" توسط دكتر احساني

ترجمه و چاپ کتاب "علوم زمین با MATLAB" توسط دكتر احساني

1393/2/29

كتاب "علوم زمین با" MATLAB  توسط دکتر امیر هوشنگ احسانی ترجمه و جهت استفاده علاقمندان دانشگاهی توسط انتشارات دانشگاه تهران منشر شده است.

چکیده کتاب:

علوم زمین(Geosciences) شامل گروهی از علوم به هم پیوسته نظیر زمین شناسی، ژئوفیزیك، ژئوشیمی، ژئوماتیك و نقشه برداری، منابع طبیعی، دیرینه شناسی، ریاضی و آمار، جغرافیا، ژئومورفولوژی و زیست‌شناسی می‌باشد كه به مطالعة ساختار، تكامل و دینامیك زمین، منابع انرژی و طبیعی آن اختصاص دارد و از نشانه­های ثبت شده در سنگ­ها به بررسی تاریخ زمین و وضعیت آن در گذشته و حال می­پردازد.