آرشيو اطلاعيه و رويدادهاي فرهنگي آرشيو اطلاعيه و رويدادهاي فرهنگي

اطلاعيه اطلاعيه

تشکیل تیم فوتسال براداران در دانشکده محیط زیست

1393/7/8

امور فرهنگی دانشکده در نظر دارد جهت تکمیل تیم فوتسال برادران از بین کلیه دانشجویان علاقمند عضو گیری نماید.

لذا از کسانیکه در اين رشته تجربه دارند دعوت می شود جهت ثبت نام به آقای خیری مسئول فرهنگی دانشکده مراجعه نمایند.