نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما- فرهنگي

كارشناس فرهنگي: آقاي علي اصغر ودايع خيري

 

آدرس پستی: ايران، تهران، خيابان انقلاب، خيابان قدس، شماره 23، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران،

صندوق پستي:   6135-14155

تلفن: 61113195