نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما- فرهنگی

کارشناس فرهنگی: آقای علی اصغر ودایع خیری

آدرس پستی:

تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، شماره 15،

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران،

صندوق پستی: 6135-14155

تلفن: 61113195