آرشیو اخبار آموزش آرشیو اخبار آموزش

اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

تمدید زمان انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی 96-95

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند:
زمان انتخاب واحد نیمسال اول 96- 95 تا روز چهارشنبه 17/06/1395 تمدید گردید.

این زمان آخرین مهلت انتخاب واحد می باشد و عواقب ناشی از عدم ثبت نام بعهده دانشجو می باشد.