آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

تمدید زمان ثبت نام در جشنواره دانشجوي نمونه سال 1394

بدينوسيله به استحضار مي رساند، زمان ثبت نام دانشجويان متقاضي شركت در جشنواره دانشجوي نمونه سال 1394 تا تاريخ 18 بهمن ماه تمديد گرديد. دانشجويان عزيز داراي شرايط مي توانند تا تاريخ مزبور به نشاني اينترنتي: www.nemooneh.saorg.ir مراجعه و ثبت نام نمايند.