آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

جشنواره برترين هاي بين الملل دانشگاه تهران در سال 94-93

با توجه به اهداف راهبردي دانشگاه و ضرورت حضور فعال در صحنه هاي علمي بين المللي، معاونت بين الملل با حمايت‌ رياست محترم دانشگاه، همه ساله  نسبت به تشويق و تكريم منتخبين در عر صه هاي مختلف بين المللي كه درچهار چوب آئين‌نامه برترين‌هاي بين الملل دانشگاه مي باشد، اقدام مي نمايد در اين راستا جشنواره برترين هاي بين الملل دانشگاه تهران در سال 94-93 برگزار ميشود دانشجويان داراي مقاله هاي علمي پژوهشيISI  چاپ شده در نشريات معتبر بين المللي در 5 سال اخير ميتوانند با مراجعه به پورتال دانشكده يا اتاق 316-مشاور بين الملل فرم هاي مربوطه را تكميل و بهمراه مستندات كامل تا تاريخ 15-12-93 تحويل دفتر مشاوربين الملل نمايند.

 

از برگزيدگان بين الملل به رسم يادبود  در جشنواره روز بين الملل (خرداد ماه1394) قدرداني مي‌گردد.

خاطرنشان مي‌سازد مدارك مي‌بايد از طريق رياست محترم دانشكده/پرديس ويا مشاور محترم بين‌الملل ارسال گردد.

​براي مشاهده فرم كليك نماييد.

 

 

دفتر مشاور بين الملل دانشكده محيط زيست