آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

جلسه سخنرانی علمی آقای Aiqars-Lausiz تحت عنوان "تغییرات منظر(تجربیات لندن تا ایران)"

جلسه سخنرانی علمی آقای Aiqars-Lausiz تحت عنوان "تغییرات منظر(تجربیات لندن تا ایران)"

1393/4/7

گروه مهندسی طراحی محیط زیست برگزار می نماید: جلسه سخنرانی علمی آقای Aiqars-Lausiz تحت عنوان "تغییرات منظر( تجربیات لندن تا ایران)" روز یكشنبه 8 تیر ماه ساعت 14 در سالن اجتماعات دانشكده محیط زیست