نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دسترسي به پايگاه منابع علمي ProQuest و Ebrary برای مدت يك ماه

دسترسي به پايگاه منابع علمي ProQuest و Ebrary برای مدت يك ماه

به اطلاع مي رساند در حال حاضر دسترسي به پايگاه منابع علمي ProQuest و Ebrary برای مدت يك ماه به صورت آزمايشی برقرار مي باشد. همچنين دانشگاه تهران به پایگاههای امرالد، اسپرینگر و آكسفورد مستقیماً و از طریق سایت اصلی این ناشران دسترسی دارد.

 

ProQuest:

مجموعه اي از پايگاه هاي اطلاعاتي است كه شامل پايان نامه ها، سخنراني ها، مقالات، نشريات علمي و گزارش ها مي باشد. پوشش موضوعي اين پايگاه ها پزشكي، مديريت، بازرگاني، علوم اجتماعي، بانكداري، برق و مخابرات و غيره است. اين مجموعه اطلاعاتي از ناشران مختلف از قبيل Oxford, springer, Emerald, CRCPress و... را جمع آوری كرده و امكان دسترسي به متن كامل مقالات و پايان نامه ها را براي محققين فراهم مي كند. يكي از مهمترين و اساسي ترين پايگاه هاي اطلاعاتي موجود در آن، پايگاه اطلاعات پايان نامه ها مي باشد كه بيش از 2.2 ميليون پايان نامه از آمریكا و كانادا را به صورت متن كامل  پوشش مي دهد. 

Ebrary:

شامل بیش از 53965 عنوان كتاب لاتین از 360 ناشر بین المللی می باشد.