اخبار اخبار

دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه اطلاعاتی OnePetro برقرار شد

به اطلاع می‌رساند دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه اطلاعاتی OnePetro برقرار شده است و علاقمندان می‌توانند از آدرس https://www.onepetro.org به این پایگاه دسترسی داشته باشند.

و یا به سایت کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند:

http://library.ut.ac.ir/scientific-databases-e-journals

OnePetro is an online library of technical literature for the oil and gas exploration and production (E&P) industry. With contributions from 20 publishing partners and providing access to over 180,000 items, OnePetro.org is the definitive resource on upstream oil and gas