آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

دستور العمل ثبت نام وام 96-95

دانشجويان متقاضي وام‌هاي دانشجويي نيمسال اول سال تحصيلي ۹۶-۹۵ تا پايان مرداد ماه مي‌توانند با مراجعه به قسمت پورتال دانشجويي سايت صندوق رفاه دانشجويان به نشاني www.swf.ir نسبت به ثبت درخواست مقدماتي خود اقدام نمايند. شايان ذكر است ثبت درخواست قطعي وام مي بايست در اواخر شهريور ماه (زمان دقيق آن متعاقباً اعلام خواهد شد) و در سامانه گلستان انجام شود و ثبت درخواست در پورتال دانشجويي فقط جهت تامين اعتبار است، نه دريافت وام»