نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساعت تشكيل كارگاه آموزشي مقاله نويسي/ويراستاري الزوير روز 1394/9/2

قابل توجه اساتيد محترم , سردبيران و ويراستاران نشريات و دانشجويان گرامي (تحصيلات تكميلي)دانشگاه تهران كه در كارگاه آموزشي روز  1394/9/2 ثبت نام كرده اند

تاكيد مي گردد ساعت تشكيل كارگاه به شرح زير است:

·         كارگاه آموزشي نويسندگاه مقالات علمي:  Author Workshop ساعت 9 تا 10:30 

·         کارگاه آموزشي سردبيران و ويراستاران: Editorial Workshop ساعت 11 تا 12:30

مكان: تالار علامه اميني كتابخانه مركزي

لطفا از درب طبقه همكف تردد فرماييد.