نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شناسنامه

شناسنامه مجله

 

اين مجله زير نظر اساتيد و پژوهشگران صاحب نام داخل و خارج كشور به چاپ مي رسد.

مدير مسئول: جناب آقاي دكتر عبدالرضا كرباسي

سردبير: جناب آقاي دكتر محمد علي عبدلي

كارشناس مجله: خانم رويا انصاري