نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طراحي-منابع و مواخذ

منابع آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد مهندسي طراحي محيط زیست

 

 

 

نظر به اینکه رشته فوق فاقد لیسانس می باشد، دانش آموختگان با گرایشهای مختلف (نظیر مهندسی عمران،  فضای سبز، باغبانی، معماری، منابع طبیعی، و ...) بر اساس شرایط مندرج در دفترچه کنکور سازمان سنجش می توانند دراین رشته پذیرفته شوند. مهمترین منابع پیشنهادی بشرح ذیر می باشد:

 

 

نکته مهم

قابل ذكر است كه منابع ارائه شده صرفا به منظور راهنمايي و آشنايي با رشته مهندسي طراحي محيط زیست معرفي شده‌اند و به هیچ عنوان جنبه رسمی ندارد. توصيه مي‌شود داوطلبين منابع موضوعات مشابه را نيز مطالعه نمايند.

 

 

***تذکر بسیار مهم

موسسات و آتلیه های آموزشی خارج از دانشکده محیط زیست به هیچ عنوان مورد تایید گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران نمی باشد.

 

 

 

الف: بيان تصويري:

 1. عناصر طراحی بصری در منظر، تالیف سایمون بل، ترجمه دکتر محمدرضا مثنوی، انتشارات دانشگاه تهران 1387
 2. شناخت و تحلیل سایت؛ رویکرد زمینه گرا در برنامه ریزی پایدار زمین و طراحی سایت، تالیف جیمز لاگرو، ترجمه دکتر محمدرضا مثنوی، انتشارات دانشگاه تهران 1392
 3. اصول و مباني طراحي، تأليف فرانسيس د.ك. چنيگ، ترجمه محمد حسن اثباتي، انتشارات مارليك. 1375
 4. تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان، نويسنده  پل لازیو ترجمه: سعید آقائی،  ناشر : گنج هنر - پرهام نقش ١٣٨٩
 5. معماري فرم، فضا و نظم، تأليف د.ك. چنيگ، ترجمه زهره قراگوزلو، انتشارات دانشگاه تهران 1370.
 6. پرسپكتيو، تأليف گوئن وايت، ترجمه هرمز معزز، انتشارات نوبهار 1350.
 7. تكنيكهاي گرافيك، مترجم منصور حسامي، جهاد دانشگاهي هنر، 1376.
 8. م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ای‍ت‌ ب‍رای‌ م‍ع‍م‍اران‌ م‍ن‍ظر ، تالیف اس‍ت‍روم‌، اس‍ت‍ی‍ون‌. ک‍ورت‌ ن‍ات‍ان.. ؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ س‍ازم‍ان‌ پ‍ارک‍ه‍ا و ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌. ت‍ه‍ران: س‍ازم‍ان‌ پ‍ارک‍ه‍ا و ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌. ۱۳۸۰
 9.  

 

9. Architectural Drawing, Paul. Laseau, Design Press, 1991

10. Illustration Guide, Lary Evans, Vannostrand Hold Company, New York, 1982

11. Plan Graphics, Davis and Davis T.D. Walker, John Wiley Fifth Ed. 2000

 

ب: اطلاعات عمومي محيط زيست:

 

 1. زیبایی شناسی محیط زیست؛ نظریه ها، سیاست ها و برنامه ریزی، تالیف داگلاس پورتیوس، ترجمه دکتر محمدرضا مثنوی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1389
 2. گردشگری کاربردی، مفاهیم و مدل ها. تالیف امیرهوشنگ احسانی.انتشارات دانشگاه تهران.1394
 3. برنامه‌ريزي محيطي براي توسعه زمين – ترجمه سيد حسين بحريني – كيوان كريمي، انتشارات دانشگاه تهران، 1381.
 4. مقدمه‌اي بر شناخت محيط زيست، تأليف كامبيز بهرام سلطاني، حفاظت محيط زيست، 1365.
 5. منظر: الگو، ادراك و فرآيند – ترجمه بهناز امين‌زاده، انتشارات دانشگاه تهران، 1382
 6. مبانی محیط زیست، تالیف کنت وات، ترجمه  عبدالحسین وهابزاده، ناشر: جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد. (1389)
 7. باغ ایرانی، بازتابی از بهشت ،مقتدر, محمد رضا،خوانساری, مهدی ویاوری, مینوش (مترجم:آران, مشاور، تهران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری). 1383
 8. م‍ات‍لاک‌، ج‍ان‌. ۱۳۷۹. آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا طراح‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط و من‍ظر‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ حوزه معاونت خدمات شهری س‍ازم‍ان‌ پ‍ارک‍ه‍ا و ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌. ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ پ‍ارک‍ه‍ا و ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
 9. مجلات محيط شناسي، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران، مقالات مربوط به طراحي محيط.ویلبر, دانلد (1383)
 10.  باغ های ایران و کوشک های آن مترجم:صبا, مهین دخت، تهران، علمي و فرهنگی.
 11. شناخت محیط زیست؛ زمین سیاره زنده، تالیف دانیل بوتکین، ترجمه عبدالحسین وهابزاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1386

11. Randall Thomas. Environmental Design: An Introduction for Architects and Engineers. Taylor & Francis; 3 edition (January 15, 2006)

12. Richard T.T. Forman,1995,Land mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions, Cambridge University Press.

 

 

ج: فضاي سبز شهري، تاريخ و معماري آن:

 

 1. درختان و محيط زيست، هنريك مجنونيان، سازمان حفاظت محيط زيست، 1369.
 2. طراحی با طبیعت، تالیف ایان مک هارگ، ترجمه عبدالحسین وهابزاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1389
 3. معماری، باغ و منظر، هما ایرانی بهبهانی، انتشارات دانشگاه تهران 1392
 4. فرآیند طراحی شهری، دکتر سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران،1377
 5. کاربری زمین، اثر متقابل اقتصاد، اکولوژی و هیدرولوژی، اثر: جی، آر، اکالاگان. ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان. انتشارات دانشگاه تهران1378
 6. گياهان پوششي، سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران، 1372.
 7. طراحی کاشت منظر، تالیف نانسی لثچینسکی، ترجمه  محسن کافی، نشر آییژ، 1387
 8. باغهاي ايران و كوشكهاي آن، تأليف دونالد وبلبر، ترجمه مهين‌دخت صبا، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1348.گونه‌هاي گياهي سازگار با شرايط آب و هوايي تهران، سازمان پاركها، 1371.
 9.  باغهای ایرانی، پیرنیا, محمد کریم (1373) آبادی، 15، 9-4.
 10. جواهریان, فریال (1383) باغ ایرانی، حکمت کهن، منظر جدید تهران، موزه هنرهای معاصر ایران.
 11. طراحی پارک های کوچک، تالیف آن فورسایت و همکاران، ترجمه فاطمه روستایی، انتشارات آرمان شهر، 1389

13. Garden Trees. The Royal, Horticultural, Socterty, London, 1996

14. Trees in Urban Design, H Nefy. Armold, Van Nostrand RFtnhold Company, New York 1986.

15. Landscape Design With Plants. Bran Cloustant Landscape Imotitute.1999

16. Garden History: Philosophy and Design 2000 BC - 2000 AD. Tom Turner. Routledge press. 2005

 

 

د: زبان تخصصي

كليه كتابها و مجلات مربوط به طراحي محيط، معماري و طراحي منظر به زبان انگليسي بطور مثال كتاب

 زبان تخصصی برای دانشجویان محیط زیست – جعفر نوری – انتشارات دانشگاه آزاد

 

2. Landscape And Sustainability, John Benson (eb, Spon Press).

 

مجلات:

1.Landscape Design

2. Landscape Architectural

3. Landscape Journal

4. Landscape And Urban Planning

5. International Journal of Environmental Research

 

 

**********************

مجددا تاکید می گردد كه منابع ارائه شده صرفا به منظور راهنمايي و آشنايي با رشته مهندسي طراحي محيط معرفي شده‌اند و به هیچ عنوان جنبه رسمی ندارد. توصيه مي‌شود داوطلبين منابع موضوعات مشابه را نيز مطالعه نمايند.

 

***تذکر بسیار مهم

موسسات و آتلیه های آموزشی خارج از دانشکده محیط زیست به هیچ عنوان مورد تایید گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران نمی باشد.