آرشيو آرشيو

اخبار گروه طراحي اخبار گروه طراحي

فراخوان دعوت به همكاري در پروژه باز طراحی حیاط دانشکده

1393/6/25

کلیه دانشجویانی که مایل هستند در پروژه باز طراحی حیاط دانشکده بصورت عملی و کاربردی (از طراحی تا اجرا) همکاری داشته باشند به دفتر گروه مراجعه نمایند.