نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرمت CD پايان نامه گروه مهندسي طراحي

   دانشجویان به هنگام فارغ التحصیلی موظف هستند CD پایان نامه خود را مطابق با قاب و جلد نمونه ی زیر تحویل دفتر گروه بدهند.

 

 

  *** تصوير پس زمينه جلد CD مي تواند بر اساس موضوع پايان نامه تنظيم گردد.