نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعاليتهاي پژوهشي

 

 

الف- چاپ مقالات تخصصی :

اساتید گروه مفتخر به چاپ دهها مقاله علمی-پژوهشی در ژورنالهای معتبر بین المللی و داخلی هستند که در رزومه هریک ذکر گردیده است.

 

ب- مهمترین طرحهای اجرایی اساتید :

 

 • "مستندسازي منظر فرهنگي تپه ميل ورامين"،  سال 1387
 •  "شناسايي نقش ساختارهاي طبيعي در شكل گيري منظر فرهنگي سكونتگاه باستاني تخت سليمان با استفاده از فناوري نوين دورسنجي"، 1388
 •  "مستند سازي منظر فرهنگي منطقه تاريخي طبيعي پارسه پاسارگاد با استفاده از پردازش داده هاي ماهواره اي"، 1389
 •  "شناسايي نقش ساختارهاي طبيعي در شكل گيري منظر فرهنگي سكونتگاه باستاني تخت سليمان (تكاب افشار) با استفاده از فناوري نوين دورسنجي"  1389
 •  "شناسايي و معرفي منظر فرهنگي آق اولر تالش با استفاده از داده هاي ماهواره اي"، 1389
 • "مستند سازي منظرفرهنگي منطقه تاريخي طبيعي تپه اشرف"،  1390
 • "راز ماندگاري سيلك جلوه گاه تمدن باستاني در بستر طبيعت"، 1390
 • "سكونتگاه باستاني تپه اشرف و شهر فرهنگي اصفهان در هم تنيدگي تاريخ وطبيعت"، 1390
 • "مطالعه و آمايش و پژوهش جهت تعيين حريم مطالعاتي منطقه تاريخي طبيعي تخت سليمان بااستفاده از پردازش داده هاي ماهواره اي و تفسير عكسهاي هوايي و مطالعات منظر و جاذبه هاي تاريخي طبيعي منطقه جهت طرح مرمت محيطي"   1385
 • "طرح مرمت محيطي و گردشگري موزه باز منطقه تاريخي طبيعي گوهر تپه و مرور اجمالي پتانسيلهاي منظر تاريخي طبيعي غارهاي هوتو، كمربند و كميشان"،  1385،
 • "شناسايي و معرفي منطقه تاريخي طبيعي بيشاپور به عنوان منظر فرهنگي"،1386
 •  "طرح مطالعاتي سايت پرنده نگري تالاب كاني برازان"،  1387، 
 •  "تهيه مستندات ومدارك جهت تعيين حريم منظر فرهنگي عرصه هاي تاريخي آق اولر تالش با استفاده از مطالعه و پردازش داده هاي ماهواره اي"، 1387
 • "موزه در منظر فرهنگي تخت سليمان جهت مرمت محيطي وتوسعه گردشگري با استفاده از مطالعه وپردازش داده هاي ماهواره اي"،1388
 • "مطالعات سايت موزه منظر فرهنگي سيلك جهت مرمت محيطي و توسعه گردشگري با استفاده از مطالعه و پردازش داده هاي ماهواره اي"، 1389
 •  "مطالعات منظر فرهنگي تپه اشرف جهت تعيين حريم منظر فرهنگي با استفاده از تفسير و پردازش داده هاي ماهواره اي" ،1389
 • طرح جامع اراضی عباس آباد تهران 1384
 • طرح توسعه شهری منطقه شش تهران 1381
 • طرح جامع توسعه فرودگاه قشم 1382
 • طرح باغ گیاهشناسی در اراضی عباس آباد تهران 1386
 • طرح منظر صنعتی نیروگاه دماوند 1389
 • طرح جامع منطقه صنعتی معدنی گل گهر کرمان 1392
 • طراحی مجتمع های مسکونی و ویلاهای شخصی در تهران، اوشان و چابهار
 • طراحي و مستند سازي منظر فرهنگي تاريخي طبيعي كازرون
 • طراحي سايت موزه صنعتي تلمبه خانه دارخوين

 

 

ج-لیست کتاب های تالیفی و ترجمه اساتید گروه: