آرشيو اطلاعيه و رويدادهاي فرهنگي آرشيو اطلاعيه و رويدادهاي فرهنگي

اطلاعيه اطلاعيه

قابل توجه اعضاي محترم انجمن علمي دانشجويي بين رشته‌اي زيستا

قابل توجه اعضاي محترم انجمن علمي دانشجويي بين رشته‌اي زيستا

1393/3/5

به اطلاع مي‌رساند اين انجمن با شماره ثبت  3349340 مجاز به انجام فعاليتهاي مربوطه طبق ضوابط و آئين نامه‌ انجمن‌هاي علمي دانشجويي مي‌باشد.

لازم بذکر است طبق رای گیری اسامی ذیل بترتبب بعنوان عضو اصلی انجمن و آقای یاسر معرب نیز بعنوان دبیر انجمن انتخاب شدند.

1-آقای یاسر معرب

2- آقای وحید نیكزاد

3-خانم آرین دخت آذری

4-آقای جهانبخش بالیست

5-خانم فاطمه آزاد

از تمامی علاقمندان به عضویت در انجمن نیز درخواست می شود به یکی از اعضاي اصلی انجمن و یا آقای خیری كارشناس امور فرهنگی دانشکده مراجعه نمایند.