آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال 1393

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال 1393

1393/6/9

ضمن خير مقدم به پذيرفته شدگان عزيز به اطلاع مي رساند؛

ثبت نام الكترونيكي روزهاي دوشنبه لغایت چهارشنبه مورخ 10و11و 1393/6/12 و ازطريق سامانه ثبت نام دانشگاه تهران (http://ems.ut.ac.ir) و ثبت نام حضوري روزهاي شنبه و يكشنبه و دوشنبه مورخ 15و16 و1393/6/17 در محل دانشكده محیط زیست انجام می گیرد.

پذيرفته شدگان جهت کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه های منتشرشده درسایت دانشگاه تهران (http://ut.ac.ir) مراجعه نمایند.            

                                                                                                                                                                                                                                       معاونت آموزشي دانشکده محیط زیست