آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون مقطع کارشناسی ارشد مجازی سال 1393

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون مقطع کارشناسی ارشد مجازی سال 1393

1393/6/9

ضمن خير مقدم به پذيرفته شدگان عزيز به اطلاع مي رساند؛

ثبت نام الكترونيكي روز هاي دوشنبه لغایت چهارشنبه  مورخ 10 و11 و 1393/6/12 و ازطريق سامانه ثبت نام دانشگاه تهران (http://ems.ut.ac.ir) و همچنین ثبت نام حضوري روزهاي شنبه و يكشنبه و دوشنبه مورخ 15و 16 و1393/6/17 در محل دانشكده محیط زیست انجام می گیرد.

پذيرفته شدگان جهت کسب اطلاعات به اطلاعیه های منتشرشده درسایت دانشگاه تهران (http://ut.ac.ir) مراجعه نمایند.

معاونت آموزشي دانشکده محیط زیست