نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

 


مدیر گروه:

 

دکتر حسن هویدی

مرتبه علمی: استادیار

 

تلفن داخلی: 3154-6111

تلفن مستقیم:  66487168 -021

نمابر: 66407719-021

پست الکترونیک: hoveidi@ut.ac.ir