آرشيو اطلاعيه و رويدادهاي فرهنگي آرشيو اطلاعيه و رويدادهاي فرهنگي

اطلاعيه اطلاعيه

مراسم معارفه هیات رئیسه، مدیران، و اعضاي هیات علمی دانشکده محیط زیست با دانشجویان جدید الورود

مراسم معارفه هیات رئیسه، مدیران، و اعضاي هیات علمی دانشکده محیط زیست با دانشجویان جدید الورود

1393/7/1

این مراسم كه هر ساله در اولین روزهای سال تحصیلی برگزار می شود امسال  در روزهای  31/6/93 و 1/7/93 با حضور هیات محترم رئیسه، مدیران و اعضاي هیات علمی دانشکده در سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 برگزار گرديد. در این مراسم پس از تلاوت آیاتي از قرآن مجید ابتدا دکترعبدالرضا کرباسی رئیس دانشکده و سپس معاونین و مدیران گروه ها دانشکده و بخشهای مربوطه را جهت آشنایی دانشجویان جدید معرفی نمودند.